Напрямки роботи

Інститут Інноваційного Врядування реалізовує низку проєктів в Україні, Європі та країнах Східного партнерства.

Main directions

The Institute of Innovative Governance is implementing projects in Ukraine, EaP countries, and Europe.

Основні напрямки діяльності

Main directions

 • Цифрове Врядування

  Інститут Інноваційного Врядування займається розвитком цифрового урядування та цифрової участі з 2017 року. Ми переконані, що всі цифрові послуги та сервіси е-врядування в Україні мають бути інклюзивними, тобто враховувати потреби різних верств населення. Таким чином ми адвокуємо за адаптацію існуючих цифрових послуг до потреб людей, які не мають доступу до інтернету чи технологій, людей, що живуть за межею бідності, людей з інвалідністю, а також жінок і дівчат.

 • Цифрові права

  Цифрова інфраструктура, можливість підключення до доступного інтернету та наявність комп’ютера чи смартфона є необхідними передумовами інклюзивного цифрового суспільства, де цифрові права громадян належно забезпечені та захищені. Інститут Інноваційного Врядування адвокує за визнання цифрових прав, таких як право на доступ до інтернету чи технологій як основоположне право людини.

 • Цифрова доступність

  Кожна людина в Україні має мати доступ до цифрових сервісів, в тому числі люди з інвалідністю.

  Задля забезпечення таких прав, Інститут Інноваційного Врядування займається адаптацією веб платформ до потреб людей з проблемами зору за міжнародними стандартами WCAG 2.1. У 2018 році наша команда розробила інноваційний веб-чекер, який перевіряє веб сайти на відповідність міжнародних критеріїв WCAG 2.1: https://inclusivechecker.org/

  Ми займаємося адаптацією веб платформ більше трьох років, а нашими партнерами та клієнтами є Укрзалізниця, Львівська міська рада, Представництво ООН в Україні та інші. Крім цього, ми надаємо юридичні консультації по веб-доступності та співпрацюємо з урядом щодо інтеграції Директиви ЄС з веб доступності в українське законодавство.

 • Персональні Дані і Кібербезпека

  Інститут Інноваційного Врядування сприяє захисту персональних даних громадян України та адвокує за інтеграцію Загального регламенту захисту даних (GDPR) в українське законодавство. Ми також адвокуємо за належну увагу уряду до кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури в Україні.

 • Цифрове Врядування

  Інститут Інноваційного Врядування займається розвитком цифрового урядування та цифрової участі з 2017 року. Ми переконані, що всі цифрові послуги та сервіси е-врядування в Україні мають бути інклюзивними, тобто враховувати потреби різних верств населення. Таким чином ми адвокуємо за адаптацію існуючих цифрових послуг до потреб людей, які не мають доступу до інтернету чи технологій, людей, що живуть за межею бідності, людей з інвалідністю, а також жінок і дівчат.

 • Цифрові права

  Цифрова інфраструктура, можливість підключення до доступного інтернету та наявність комп’ютера чи смартфона є необхідними передумовами інклюзивного цифрового суспільства, де цифрові права громадян належно забезпечені та захищені. Інститут Інноваційного Врядування адвокує за визнання цифрових прав, таких як право на доступ до інтернету чи технологій як основоположне право людини.

 • Цифрова доступність

  Кожна людина в Україні має мати доступ до цифрових сервісів, в тому числі люди з інвалідністю.
  Задля забезпечення таких прав, Інститут Інноваційного Врядування займається адаптацією веб платформ до потреб людей з проблемами зору за міжнародними стандартами WCAG 2.1. У 2018 році наша команда розробила інноваційний веб-чекер, який перевіряє веб сайти на відповідність міжнародних критеріїв WCAG 2.1: https://inclusivechecker.org/
  Ми займаємося адаптацією веб платформ більше трьох років, а нашими партнерами та клієнтами є Укрзалізниця, Львівська міська рада, Представництво ООН в Україні та інші. Крім цього, ми надаємо юридичні консультації по веб-доступності та співпрацюємо з урядом щодо інтеграції Директиви ЄС з веб доступності в українське законодавство.

 • Персональні Дані і Кібербезпека

  Інститут Інноваційного Врядування сприяє захисту персональних даних громадян України та адвокує за інтеграцію Загального регламенту захисту даних (GDPR) в українське законодавство. Ми також адвокуємо за належну увагу уряду до кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури в Україні.

 • Digital Governance

  The Institute of Innovative Governance has been working on digital governance and participation since 2017. We believe that all digital and e-governance services in Ukraine have to be inclusive, considering the needs of vulnerable and marginalised groups of people. This way, we advocate for adjusting existing digital services to the needs of people who do not have the Internet or technology access, people living below the poverty line, people with disabilities, women, and girls.

 • Digital rights

  Digital infrastructure, affordable Internet connection, and available computers or smartphones are essential prerequisites for an inclusive digital society where citizens’ digital rights are adequately secured and protected. The Institute of Innovative Governance advocates recognising digital rights, namely the right to access to the Internet or technology, as a fundamental human right.

 • Digital accessibility

  Everyone in Ukraine shall be provided with digital services, including people with disabilities. To ensure their rights, the Institute of Innovative Governance adapts web platforms to the needs of visually impaired people according to international WCAG standards 2.1. In 2018, our team developed an innovative web checker that analyses websites in compliance with international WCAG 2.1 criteria: https://inclusivechecker.org/

  We have adapted web platforms for more than three years, and Ukrzaliznytsia, Lviv City Council, the UN Office in Ukraine are among our partners and clients. In addition, we provide legal advice on web accessibility and work with the government on integrating the EU Web Accessibility Directive into Ukrainian law.

 • Personal Data and Cybersecurity

  The Institute of Innovative Governance promotes the protection of the personal data of Ukrainian nationals and advocates for the integration of the General Data Protection Regulation (GDPR) into Ukrainian legislation. We also advocate for the proper attention of the Government to cybersecurity and protection of critical infrastructure in Ukraine.

 • Digital Governance

  The Institute of Innovative Governance has been working on digital governance and participation since 2017. We believe that all digital and e-governance services in Ukraine have to be inclusive, considering the needs of vulnerable and marginalised groups of people. This way, we advocate for adjusting existing digital services to the needs of people who do not have the Internet or technology access, people living below the poverty line, people with disabilities, women, and girls.

 • Digital rights

  Digital infrastructure, affordable Internet connection, and available computers or smartphones are essential prerequisites for an inclusive digital society where citizens’ digital rights are adequately secured and protected. The Institute of Innovative Governance advocates recognising digital rights, namely the right to access to the Internet or technology, as a fundamental human right.

 • Digital accessibility

  Everyone in Ukraine shall be provided with digital services, including people with disabilities. To ensure their rights, the Institute of Innovative Governance adapts web platforms to the needs of visually impaired people according to international WCAG standards 2.1. In 2018, our team developed an innovative web checker that analyses websites in compliance with international WCAG 2.1 criteria: https://inclusivechecker.org/
  We have adapted web platforms for more than three years, and Ukrzaliznytsia, Lviv City Council, the UN Office in Ukraine are among our partners and clients. In addition, we provide legal advice on web accessibility and work with the government on integrating the EU Web Accessibility Directive into Ukrainian law.

 • Personal Data and Cybersecurity

  The Institute of Innovative Governance promotes the protection of the personal data of Ukrainian nationals and advocates for the integration of the General Data Protection Regulation (GDPR) into Ukrainian legislation. We also advocate for the proper attention of the Government to cybersecurity and protection of critical infrastructure in Ukraine.