ЛобіБот

Вас турбує проблема вирубки лісів на Закарпатті…чи можливо спустошення кар’єрів
з корисними копалинами на Сході України, але ви не знаєте як і до кого
звернутися? У нас є рішення!

Lobby Bot

You are worried about deforestation in Transcarpathia or the possible devastation of quarries
with fossil fuels in eastern Ukraine, but you do not know how
and to whom to turn to? We offer a solution!

ЛобіБот - це алгоритм, який допомагає громадянам України, які мають запитання чи пропозиції до членів Верховної Ради України,
визначити депутатів, які працюють над питанням, що їх цікавлять. ЛобіБот детально аналізує діяльність кожного члена парламенту та
пропонує контакти депутата чи депутатки користувачам ЛобіБота
Lobby Bot is an algorithm that helps citizens who have questions or proposals to the MPs to identify those,
working on the issue of their interest. Apart from identifying the most suitable MPs, it searches for their
contacts at different platforms and suggests them to users.

Комунікація із владою має бути простою

Communication with authorities should be simple

Інститут Інноваційного Врядування (ІІВ), розуміючи дефіцит офіційних рекомендацій та загальну складність процесу звернення громадян до державних органів, зокрема до Верховної Ради - взяв за мету систематизувати й спростити існуючу систему.У результаті було розробено Лобі Бот (ua-lobby-bot.web.app) - алгоритм комунікації громадян з парламентарями. Проаналізувавши вашу проблему, Лобі Бот з легкістю визначить потрібного депутата чи депутатку, запропонує як з ними зв'язатися, а також допоможе правильно та грамотно написати офіційне звернення.

The Institute of Innovative Governance (IIG), realising the lack of official recommendations and the general complexity of citizens' requests to state bodies, particularly the Verkhovna Rada of Ukraine, aimed to systematise and simplify the existing system. As a result, we developed Lobby Bot (ua-lobby-bot.web.app) - an algorithm for communication between citizens and parliamentarians. After analysing your problem, Lobby Bot will quickly identify the right MP, suggest how to contact them, and help to write a formal and correct official request.