Тренінги з цифрових і технологічних інновацій

Навчаємо цифрових навичок та впровадженню інноваціних та технологічних рішень для громадських організацій, державного сектору та бізнес спільнот.

Digital and technology innovation workshops

We teach digital skills and the implementation of innovative and technological solutions for NGOs, the public sector, and the business community.

  Кожен має право доступу до цифрової освіти.

  Відсутність цифрових навичок та цифрової освіти є однією з головних причин цифрового розриву. Найкращий спосіб набути цифрові навички та освоїти цифрову грамотність - це одразу ж застосовувати теоретичні знання на практиці під сумлінним керівництвом менторів та експертів.


  Інститут Інноваційного Врядування пропонує тренінги, семінари та заходи з розбудови спроможності щодо цифрових навичок та інновацій для державного сектору, НУО та інших груп або організацій. Під час тренінгів ми застосовуємо методи дизайнерського мислення, проводимо інноваційні табори для початківців та пояснюємо цифрові та технічні терміни найпростішим способом.

  Everyone has the right to digital education.

  Lack of digital skills and digital education is one of the main causes of the digital divide. The best way to acquire digital skills and master digital literacy is to immediately apply theoretical knowledge in practice under the conscientious guidance of mentors and experts. The Institute of Innovative Governance offers workshops, seminars, and capacity-building activities on digital skills and innovations for the public sector, NGOs, and other groups or organisations. During the workshops, we use design-thinking methods, organise innovative camps for beginners and explain digital and technical terms in the simplest way.

  Ми проводимо тренінги у таких країнах: Україна, Естонія, Казахстан,
  Португалія, Франція, Бельгія, Австрія та Швеція.

  We conducted training in the following countries: Austria, Belgium, Estonia, France, Kazakhstan, Portugal, Sweden, and Ukraine.

  Що ви отримаєте під час тренінгів:

  What will you get in the course of training:

  • 1 Базові навички та знання в галузі технологій
  • 2 Навички із дизайн мислення (Starbursting, Idea Switch, Mind mapping)
  • 3 Дізнаєтесь нові підходи до управління проєктами, що використовуються в ІТ-сфері
  • 4 Опануєте роботу в команді по системі Scrum
  • 5 Освоїте базові знання та розуміння програмування
  • 6 Самостійно навчитеся розробляти ботів
  • 7 Отримаєте навички з адаптації веб-сайтів у відповідності до критеріїв Міжнародного веб-консорціуму (WCAG)
  • 8 Зрозумієте, що таке Legal Compliance та як уникнути основних правових проблем з якими стикаються більшість ІТ компаній
  • 1 Essential skills and knowledge in the field of technology
  • 2 Skills in design-thinking (Starbursting, Idea Switch, Mind Mapping)
  • 3 Find out new approaches to project management used in IT
  • 4 Master teamwork according to Scrum system
  • 5 Master basic knowledge and understanding of programming
  • 6 Master basic knowledge of cyber security and personal data protection
  • 7 Gain skills to adjust websites according to the International Web Consortium criteria (WCAG)
  • 8 Understand what Legal Compliance is and how to avoid common legal issues that most IT companies face

  Запишись на тренінг

  Sign up for a training

  Залиште заявку

   ВІДПРАВЛЕННЯ...
   ГОТОВО!

   Please provide your contact details here

    PROCESSING...
    DONE!