E-Women

Для того, щоб зробити міста, села та селища інклюзивними для жінок, команда
Інституту Інноваційного Врядування розробила спеціальну платформу, яка об'єднує
жінок активно брати участь у житті своїх громад.

To make cities safer and more women-friendly, the Institute of Innovative Governance
has launched an E-Women project which is one of the tools through which women can get better
access to cities’ governance.

E-Women - це онлайн-платформа, де жінки висловлюють свої ідеї щодо вдосконалення міст за допомогою електронних петицій,
відмічаючи небезпечні місця в містах на карті та звітуючи про сексистську рекламу.
E-Women – is an online platform where women express their ideas on cities’ improvement through e-petitions, marking unsafe places in cities on the map and reporting on sexist advertising.

Висловлюйте свої ідеї та впливайте покращення своїх громад за допомогою електронних петицій.

В даний час більшість архітекторів та розробників політик все ще залишаються чоловіками, а це означає, що в міській політиці бракує жіночої перспективи. Політичне представництво жінок є низьким у всьому світі та зокрема в Україні. В українському парламенті жінки складають 22%, на місцевому рівні ця кількість ще нижча у більшості місцевих та регіональних органів влади. Ті жінки, які працюють в органах державного та місцевого самоврядування, зазвичай займають нижчі посади, рідко стаючи очільницями департаментів.


Крім того, більшість міст в Україні виявляються небезпечними для жінок через велику кількість неосвітлених вулиць, відсутність пішоходів тощо.


Багаторазові дослідження з гендерних питань показали, що більшість міст у світі спроектовані незручно і часто є небезпечними для жінок. Загальновизнано, що жінки та дівчата, що проживають у міських умовах з низьким рівнем доходу, непропорційно зазнають таких небезпек, як гендерне насильство, нестабільне житло та неадекватні санітарні умови або освітлення. Наприклад, у містах, де немає внутрішніх туалетів, жінки стикаються з небезпекою щоразу, коли йдуть користуватися далекою присадибною будівлею. У 2014 році ООН Жінки провели опитування, яке показало, що понад 90% жінок зазнали насильства під час доступу до громадського транспорту.

Integrating the gender perspective in urban planning is a question of democratic value. The urban environments should be safe, accessible and inclusive for both men and women.

Currently, most architects, planners and policy makers are still men, and this means that the cities policy making lacks women’s perspective. Political representation of women is low all over the world and in Ukraine specifically. In Ukrainian Parliament women constitute 11%, on the local level this number is even lower in majority of local and regional authorities. Those women who work for national and local governments usually occupy professionally lower positions rarely becoming managers or Heads of departments. When we get more women at the table, naturally the perspective, the needs and the talents of women can start showing up.

Furthermore, majority of cities in Ukraine prove to be unsafe for women due to the large number of dark streets, absence of pedestrians, inhabited industrial areas etc.

Як працює E-Women?

How does E-Women work?

Проект E-Women e-women.instingov.org/enter складається з двох кластерів: картографування безпеки та електронні петиції для жінок, які існують у формі програми та веб-сайту.

The E-Women e-women.instingov.org/enter project consists of two clusters: safety mapping and e-petitions for women which exist in the form of an App and a website.

 • Картування безпеки

  В рамках картографування безпеки дівчина чи жінка може відкрити карту міста, в якому вона живе, і позначити місце, яке, на її думку чи досвід, є небезпечним для жінок. Безпечне картографування вже розпочато у багатьох містах світу, таких як Лондон, Монреаль, Оттава тощо. Міста України готові долучитися до списку.

  Safety mapping

  Within the safety mapping a girl or woman can open an map of the city she lives and mark a place which is according to her view or experience is unsafe for women. Safe mapping has already been launched in many cities of the world such as London, Montreal, Ottawa etc. Ukrainian cities are ready to join the list. The Safe City Map is provided to the Institute of Innovative Governance by the Plan International.

 • Електронні петиції

  Після картографування небезпечного місця дівчина чи жінки матимуть можливість подати петицію через ту саму платформу E-Women із закликом до місцевого самоврядування для внесення змін. Після реєстрації петиції та набору необхідної кількості голосів міська рада повинна буде проголосувати та затвердити або відхилити петицію. У разі затвердження петиції міській раді доведеться її реалізувати.

  E-Petitions

  After mapping the unsafe place a girl or women would have an opportunity to launch a petition through the same E-Women platform to call local government to make changes. After the petition is registered and the necessary amount of votes is collected a city council will have to vote and either approve or decline a petitions. In case the petition is approved City Council will have to implement it.