Веб-чекер доступності

Перевірте свій сайт на доступність на Інклюзивному Цифровому Просторі

Inclusive web-checker

Check your website for accessibility on the Inclusive Digital Space

Інструменти е-демократії повинні бути доступними для всіх

В Україні близько 3-х мільйонів людей, які мають зорову та слухову інвалідності. За даними ООН, до 2050 року кожна третя людина у світі матиме проблеми із зором. Такі люди не мають змоги користуватися сервісами електронного врядування та можливість брати участь в управлінні своїми містами, адже урядові сайти та сайти органів місцевого самоврядування в Україні не є доступними для людей з інвалідністю.Згідно з Директивою ЄС по веб доступності веб платформи приватного та публічного сектору мають бути адаптовані до потреб людей з вадами зору до 2021 року. Україна вже розпочала інтеграцію цієї Директиви у національне законодавство. У 2018 році наша команда розробила інноваційний веб-чекер, який перевіряє веб сайти на відповідність міжнародних критеріїв WCAG 2.1: accessibility.instingov.org/checker

E-democracy tools must be accessible to all

There are about 3 million people in Ukraine with vision and hearing disabilities. According to the UN report, by 2050, every third person in the world will have vision or hearing impairment. Such people do not have the opportunity to use e-governance services and to participate in the decision-making processes in their cities because national and local government websites in Ukraine are not accessible to them. According to the EU Web Accessibility Directive, private and public sector web platforms must be adapted to the needs of people with disabilities by 2021. Ukraine has already begun integrating this Directive into domestic legislation. In 2018, our team developed an innovative web checker that analyses websites in their compliance with international WCAG 2.1 criteria:accessibility.instingov.org/checker

Як працює веб-чекер

Веб-чекер є веб-платформою, яка комплексно аналізує сайти електронної демократії та інші сайти на їх адаптованість для людей з порушеннями зору. Основна мета полягає у вирішенні проблеми доступності веб-платформ з електронної демократії.Веб-чекер створений під час реалізації проекту "Інклюзивна е-демократія'', який переміг у номінації ''Технологічна інновація'' на конкурсі молодіжних інновацій U-Inn за підтримки Програми розвитку ООН у партнерстві з Міністерством молоді і спорту в Україні за фінансово підтримки Міністерства закордонних справ Данії в рамках проекту ''Громадянське суспільство для посилення демократії та прав людини в Україні''.

How does a web checker work?

The web-checker complies with the WCAG 2.0 criteria of the World Wide Web Consortium. After analysing the website, the tool provides recommendations on what should be changed to make the web content user-friendly for vision-impaired people (contrast, font size and type, audio controls, etc.).The web checker was developed during the project implementation "Inclusive E-Democracy,” which won the nomination "Technological Innovation" in the United Nations Development Programme’s youth innovations initiative (U-Inn). UNDP Ukraine supported the initiative in partnership with the Ministry of Youth and Sports of Ukraine with the financial support of the Ministry of Foreign Affairs of Denmark within the project "Civil Society for Enhancing Democracy and Human Rights in Ukraine.”

how work web-checker image

Опис

Description

Веб-чекер (accessibility.instingov.org/checker) - це спеціальна веб-платформа, яка аналізує сайти електронної демократії на їх доступність відповідно до міжнародних стандартів Консорціуму Всесвітньої павутини. В основу веб-чекеру закладені критерії WCAG 2.0 з використанням рівня доступності AAA.

The web checker (accessibility.instingov.org/checker) is a web platform that analyses websites in terms of their accessibility following the international standards of the World Wide Web Consortium. The web checker is based on WCAG 2.0 criteria using the AAA accessibility level.

Instingov team

Дизайн та досвід користувачів

Design and user experience

Консультування проводилося з різними експертами. Зокрема, були залучені програмісти, котрі розробляли веб-чекер, люди з інвалідністю, які тестували сайти електронної демократії на доступність та представники технологічних відділів міських рад, які будуть адаптовувати сайти до критеріїв, закладених у веб-чекері.

We carried out consultations with different experts. In particular, we involved web checker developers, people with disabilities, and city council technology departments in the adaptation of city councils’ websites.

Instingov team

Оцінка

Evaluation

Підписано меморандуми про співпрацю з Львівською, Дрогобицькою, Бориславською, Яворівською, Трускавецькою та Червоноградською міськими радами. Задля ефективного досягнення мети Меморандумів міські ради зобов’язані протягом 2018 року використовувати веб-чекер та адаптувати свої сайти до критеріїв та стандартів доступності. Під час розробки веб-чекеру велика кількість людей з інвалідністю долучилася до проблем електронної демократії у своїх містах.

The Institute of Innovative Governance has signed memoranda with six city councils in Lviv region (Drohobych, Lviv, Chervonohrad, Boryslav, Yavoriv, and Truskavets). The cities’ mayors have committed to using the web-checker and adapting the city councils' websites so that people with digital disabilities could access them.

Instingov team

Успіхи

Results

Завдяки успішній адвокації проєкту, Уряд вніс зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, виконання яких дозволить зробити веб-контент зручним та більш доступним для всіх користувачів. Посилання

Thanks to the successful advocacy of the project, the Government has amended some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the operation of official websites of executive bodies, the implementation which will make web content accessible to all users.Link

Instingov team

Елементи універсального дизайну

Elements of universal design

  • Веб-чекер знаходиться у вільному доступі та може використовуватися для перевірки сайтів на доступність як державними, так і комерційними установами;
  • Веб-чекер відповідає принципам WCAG 2.0 (принципи доступності веб-контенту (WCAG), розроблені Ініціативою поліпшення веб-доступу Консорціуму Всесвітньої павутини (W3C);
  • Проаналізувавши сайт, веб-чекер видає помилки, які наявні на відповідному сайті та надає рекомендації щодо виправлення таких помилок.
  • The web checker is available for free and can be used to check sites for accessibility by both governmental institutions and private entities;
  • The web checker complies with WCAG 2.0 principles (Web Content Accessibility Principles) (WCAG), developed by the World Wide Web Consortium Improvement Initiative (W3C);
  • After analysing the website, the web checker shows issues errors on the site and provides recommendations for correcting them.